3 Months 3 Millionaires (Vietnamese Translation)

3 THÁNG. 3 TRIỆU PHÚ

TRÒ CHƠI MÙA HÈ TRỊ GIÁ $5.8 TRIỆU

TỪ THÁNG 6 – THÁNG 8

 

CÁC THỨ 7

Đợt rút thăm $50,000 Tiền mặt | 3 giờ chiều
Đợt rút thăm $10,000 Tiền mặt, Mỗi Giờ | Từ 4 giờ chiều – 12 giờ đêm
Đợt rút thăm $100,000 tiền mặt | 1 giờ sáng

 

$1 TRIỆU

CÁC ĐỢT RÚT THĂM 1 GIỜ SÁNG

Ngày 29 tháng 6, 27 tháng 7 & 24 tháng 8

 

NHẬN LƯỢT RÚT THĂM

12 giờ tối 26 tháng 5 – 1 giờ sáng 30 tháng 6
12 giờ tối 30 tháng 6 – 1 giờ sáng 28 tháng 7
12 giờ tối 28 tháng 7 – 1 giờ sáng 25 tháng 8

Tìm hiểu thêm thông tin tại phần Rewards Club.